Hors les Murs – La Centrale -Sarajevo

 • Hors les Murs – La Centrale -Sarajevo
  Galerija Brodac, Sarajevo
 • Brodac 4, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
  20.05.2017., 20h, otvorenje izložbe
  25.05, 2017., 19h, noć performansa
  (izložba je otvorena do 15.06.2017, svaki dan između 12 i 19h)
  18342515_1967924103443528_4958254277388945206_n
  CRVENA i Galerija Bordac sa zadovoljstvom predstavljaju video izložbu i program performansa galerije La Centrale iz Montreala: La Centrale – Hors Les Murs.Kroz video izložbu koja se otvara 20.05.2017 i noć perfomansa 25.05. 2017 u Galeriji Brodac u Sarajevu,
  umjetnice Caroline St-Laurent, Emma-Kate Guimond, Noemi McComber, Sonja Zlatanova i Virginie Jourdain će predstaviti aktivnosti, istoriju i misiju galerije La Centrale.La Centrale – Hors Les Murs označava početak suradnje imeđu Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA iz Sarajeva i Montrealske galerije La Central, koja će se odvijati kroz bijenalne rezidencijalne razmjene, a čiji će fokus biti na feminističkim performativnim umjetničkim praksama. La Centrale i CRVENA, organizacije bliske po filozofiji, ciljevima organiziranja i angažmanu, će iskoristiti boravak predstavnica La Centrale u Sarajevu da bi potpisale sporazum o suradnji, koji će od 2017. godine omogućiti bosanskohercegovačkim umjetnicama rezidencijalni boravak i izložbu u Montrealu, kao i boravak quebeških umjetnica u Sarajevu svake dvije godine. Tijekom boravka u Sarajevu La Centrale će se pobliže upoznati sa radom CRVENE i radom njezinih članica, kao i aktivnostima srodnih kulturnih aktera u Sarajevu i regiji.

  La Centrale Galerie Powerhouse je galerija osnovana 1973. kao jedna od prvih samo-organiziranih umjetničkih centara u Kanadskoj državi Quebec. Misija La Centrale se nadograđuje na tradiciju feminističke umjetnosti – kao platforma za suvremenu umjetnost sa uporištem u feminističkoj i rodnoj teoriji kao i u među-kulturalnim i trans-disciplinarnim praksama.

  Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA je osnovano 8. marta 2010. kao asocijacija više od 40 članova okupljenih oko načela i kritičkog potencijala feminističke politike, te umjetnosti i aktivizma kao estetskih, društvenih i političkih alata s potencijalom za društvenu mobilizaciju i transformaciju. CRVENA djeluje interdisciplinarno, kao laboratorij za istraživanje, razmišljanje, učenje, stvaranje i razmjenu novih znanja, i nada se pokrenuti artist-in-residence program kao dodatnu programsku aktivnost.

  Galerija BRODAC je neovisni galerijski prostor osnovan 2016. sa ciljem davanja vidljivosti mladim likovnim umjetnicima i borbe protiv socio-ekonomske i poltičke opresije, kao i apatije mladih. Grupa volontera okupljena oko galerije nastoji svojim aktivnostima promovirati suvremenu umjetnost u zemlji i inozemstvu i kroz djelovanje u kuturi poboljšati kavalitetu života svih građana.

  PROGRAM

  20.05.2017, 20h, otvorenje video izložbe
  La Centrale – Hors Les Murs

  Izbor video radova članica La Centrale Kimura Byol, Julie Lequin, Larose S. Larose, Marie Dauverné, Dayna Mcleod, Myriam Jacob-Allard, Mathilde Geromin, Helena Martin Franco, Noémi McComber, Anne Parisien, prema selekciji Noémi McComber koja će biti prisutna na otvorenju izložbe.

  25.05, 2017, 19h, noć performansa
  La Centrale – Hors Les Murs

  Umjetnice Caroline St-Laurent, Emma-Kate Guimond, Noemi McComber, Sonja Zlatanova i Virginie Jourdain će u Galeriji Brodac izvesti seriju performansa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: